Elmi kitablar

Azərbaycan toponimləri və şivə sözləri

Həsən Mirzəyev


Kitab haqqında