Mükafatlar

Akademik nailiyyətlər

Elmlər Namizədi Diplomu

1979

SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi yanında Ali Attestasiya Komissiyası

Fotoya bax

SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Filologiya üzrə Elmlər Namizədi diplomu

Fərqlənmə diplomu

1950

Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu

Fotoya bax

Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutu tərəfindən Fərqlənmə diplomu. 1950-ci il

Fərqlənmə diplomu

1955-ci il

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fotoya bax

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti tərəfindən Fərqlənmə diplomu. 1955-ci il

Fərqlənmə diplomu

1979-cu il

Marksizm-Leninizm Universiteti

Fotoya bax

Marksizm-Leninizm Universiteti tərəfindən Fərqlənmə diplomu. 1979-cu il

Dosent Attestatı

1968

SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən

Fotoya bax

SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsil Nazirliyi yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən Dosent diplomu.

Elmlər doktoru diplomu

1988-ci il

SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

Fotoya bax

SSRİ Nazirlər Soveti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən verilən Filologiya elmləri diplomu. 1988-ci il.

Professor Attestatı

1990-cı il

SSRİ Xalq Təhsil Nazirliyi

Fotoya bax

SSRİ Xalq Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilən Professor Attestatı. 1990-cı il.

Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının üzvü seçilməyi barədə Diplom. 17 iyul 2010-cu il.

Almaniyanın Hannover şəhərində Avropa Akademiyasının həqiqi üzvü seçilməyi barədə Sertifikat