Həsən Mirzə
 
 

Həsən Mirzə - 85 illik yubiley


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3

Hissə 4


Həsən Mirzə, Kitablarının təqdimat mərasimi, Su pərisi


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3

Hissə 4

Hissə 5


Həsən Mirzə - 80 illik Yubiley


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3

Hissə 4

Hissə 5


Həsən Mirzə - 75 illik Yubiley


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3


Həsən Mirzə - 70 illik yubiley


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3

Hissə 4

Hissə 5


Həsən Mirzə