Həsən Mirzə
 
 

Film 1: Həsən Mirzə - Hanı o səndəki el, Dərələyəz


Hissə 1


Film 2: Ziyalı Ömrü


Hissə 1


Film 3: Əsl Əliyevçi


Hissə 1


Film 4: Vətən Əskəriyəm


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3

Hissə 4


Film 5: Vətən dərdi, Yurd həsrəti


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3

Hissə 4

Hissə 5


Film 6: Qayğıkeş insan


Hissə 1

Hissə 2

Hissə 3

Hissə 4

Hissə 5


Film 7: Dərələyəz qırğını


Hissə 1

Hissə 2


Film 8: Güvən yeri


Həsən Mizə - Güvən yeri 1

Həsən Mizə - Güvən yeri 2

Həsən Mizə - Güvən yeri 3

Həsən Mizə - Güvən yeri 4


Həsən Mirzə