Həsən Mirzə
 
 
Anons

 Qısa Annontasiya

88 yaşım, 10 nəvəm, 5 nəticəm var. Dilçi, Şair, folklorşünas və jurnalistəm. 64 ildir fasiləsiz müəllim işləyirəm. Xeyli elmi adlarım, 50-dən artıq rəğbətləndirmələrim vardır. 1-ci və 2-ci çağırış ilə Milli Məclisin deputatı olmuşam.
İctimai siyasi xadiməm. 14 cildlik külliyatım, 27 kitabım və 1000-dən artıq yazıların müəllifiyəm. Kitablarımın ümumi həcmi 90 çap vərəqindən artıqdır. Mənə ünvanlanmış şeirlərin həcmi 600 çap vərəqindən çoxdur. 
200-dən çox disklərin, yazıların, müəllifiyəm. 20 saatdan artıq aşıqlar və muğam ustalarının oxuduqları mahnılarım var. Çap olunan əsərlərin hamısı 1000-dən çoxdur. 8 filmim, 5 yubileyim var.
Həsən Mirzə